תקנון Wild Gypsy

Because We Care

כללי

1. האתר WILD GYPSY (להלן: "האתר"), הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת מוצרי לייף סטייל מעולם הקריסטלים והקטורות הטבעיות. האתר הינו בבעלות עדי שפילמן ע.מ 038038097  (להלן: "החברה")
2. כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש" ו/או "משתמש", לפי העניין) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה, כל פעולה כולל רכישת מוצר המוצע למכירה אך לא רק.
3. האתר וההחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
4. בהרשמה לקבלת ניוזלטר, הנרשם נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. הנרשם רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, ע"י שליחת הודעה "הסר" ל: 
5. בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות דרך העמוד יצירת קשר.
 

תנאי שימוש

​1. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף - בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי.
2. הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

 

פרטי הרוכש

1. בעת רכישה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס' טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.
2. שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את המשתמש וטלפון ו/או כתובת מייל, וכן כל נתון שייראה לחברה כנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי משתמש אשר לא ימלא את פרטיו המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכל לקבל את המוצר שהזמין

 

תשלום

1. ברכישת מוצר באתר מהחנות המקוונת חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע באופן מיידי עם ביצוע ההזמנה באתר.
2. המחירים באתר כוללים מע"מ .
3. כל תהליך התשלום מבוצע דרך חברת ______ ואבטחת נתוני כרטיס האשראי הינה באחריותה.

 

שמירה על סודיות; אבטחת מידע
*החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת ______, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. _______ עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.

תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי.
האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.

 

 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמשת ו/או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

 6. החברה עושה מאמץ לספק למשתמשת שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה המפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה.

 

אחריות

1. פרטיהם האישים של המשתמש ו/או הרוכש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו ע"י החברה.
2. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לגורם אחר, למעט אם גורם מוסמך ידרוש אותם באופן חוקי.
3. החברה אינה מקבלת את פרטי כרטיס האשראי מחברת _______ ולכן אינה אחראית על שמירתם.
4. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
5. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות על מנת  לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים שוטפים שונים אחרים

משלוחים וזמני אספקה

הזמנות יארזו ויצאו למשלוח תוך 3 ימי עסקים ממועד אישור העסקה מחברת האשראי לכל המאוחר.

1. בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח. בעת ההזמנה יוכל הרוכש לבחור באחת ממספר דרכי משלוח. המשלוחים יבוצעו ע"י חברת BOXIT ובאחריותם.
2. מובהר כי  מסירת המוצרים על ידי חברת השליחויות מתבצעת ליחידת שירות אליה משתייך אזור מגורי הנמען ולא ישירות לפתח בית הנמען, וזאת בהתאם למדיניות BOXIT. החברה אינה אחראית לכל איחור, עיכוב או נזק באספקת מוצר או לאי-אספקתו של מוצר, שנגרמו בשל חברת השליחויות לפי העניין.
3. זמני אספקה מרגע המשלוח הינן באחריות  חברת השליחויות.
4. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת מוצר במקרים הבאים:  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
5. Boxit היא מערכת של תאים (Lockers) אלקטרוניים מאובטחים, אשר מוצבת במקומות ציבוריים כדוגמת תחנות דלק, מרכזי קניות ואוניברסיטאות. המערכת מאפשרת למשתמשים לאסוף חבילות מאותם תאים אלקטרוניים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. או מחנויות נקודות שירות כגון סופר פארם וחנויות שונות איתן עובדת BOXIT.
מוצר שנרכש ע"י משתמשת הבוחרת באפשרות של הפצת משלוח דרך Boxit, יישלח למרכז החלוקה של חברת Boxit הקרוב לנקודת האיסוף בה בחרה המשתמשת, משם יועבר המשלוח לאחד הלוקרים הנעולים של חברת Boxit  או לחנויות השירות. בעת הגעת המשלוח אל נקודת האיסוף, חברת Boxit תשלח למשתמשת הודעת SMS (אל מכשיר הטלפון שמסרה בעת הליך ההזמנה) עם קוד איסוף החבילה ומיקומה של נקודת האיסוף. 

 

החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה

1. הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד ביצועה הראשונה במנוי, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית, ובלבד שזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בה שימוש.
2. במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכאית החברה לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא החברה רשאית לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.
3. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו רוכש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
4. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה כזה, יזוכה הרוכש ביתרת התשלומים העתידית, למען הסר ספק, הלקוח לא יזוכה עבור חודשים בהם סופקה ההזמנה אלא רק על מוצרים שלא יסופקו בעתיד.
5. יודגש, כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, וכן בכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת.

דין ושיפוט

1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד
2. כל מחלוקת משפטית מכל מין וסוג בין רוכש ו/או משתמש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגייה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בהתאם לדיני מדינת ישראל, בבתי המשפט בעיר תל-אביב - יפו בלבד, שלהם נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

תנאים נוספים

1. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה.
2. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, בצבע וכיוצ"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
3. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.